Det varumärkta mötet

Möten mellan två parter är tillfällen då affärsrelationer skapas. Att du är visuellt tydlig som representant för ditt varumärke påverkar hur din professionalism och seriositet uppfattas av den du möter. Detta kan vara helt avgörande.

Före, under och efter mötet

Genom profilering kan du skapa intresse inför ditt möte, varumärkesnärvaro under mötet och slutligen upprätthåller du den relation som mötet skapade genom att använda dig av till exempel relationsgåvor vid nya kontakttillfällen.
Våra ledord är:
  • Attention
  • Position
  • Relation
De beskriver kortfattat de värden som profilering skapar. Om du räknar på antalet möten och hur många relationer ditt företag har, såväl internt som externt, så kommer du häpna. Profilmedia är en av de mest effektiva metoderna du kan använda när du vill bygga ditt varumärke i en målgrupp som du redan nått.

Överallt och hela tiden

Bygg inte hela din framställan på prat, om ögat och örat får olika signaler så tror man på ögat. Snygga och genomtänkta profilprodukter används av mottagarna i alla möjliga sammanhang och blir nyttosaker i vardagen, samtidigt som de sänder sitt budskap - ditt varumärke.