Full service concept

Som er profilbyrå kan vi erbjuda helhetslösningar för såväl små lokala som stora internationella företag från strategi till logistik och distribution. Även om utfallet av vårt arbete är produkter så erbjuder vi huvudsakligen ett tjänsteproducerande koncept där de olika stegen är tydliga och väldefinierade. Det är viktigt att du som kund kan utvärdera våra tjänster och vad vi därutöver kan tillföra vid behov. Allt för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Analys

För att ta fram profilprodukter som är anpassade för er verksamhet, ert varumärke och era möten behöver vi göra en analys för att få information om hur ert företag ser ut, hur ni jobbar och era mål.

Idé & konkretisering

Med analysen som utgångspunkt tar vi fram förslag på hur er profilkollektion skulle kunna vara sammansatt och hur ni ska använda dessa profilprodukter. Vi har en egen designavdelning som tar fram skisser och ser till att ni som företag får ett så bra material som möjligt för att kunna ta beslut om hur ni ska se ut och agera med ert profilmaterial.

Inköp & produktion

Vi har den kunskap som krävs för att ta fram rätt produkter med hänsyn till behov, budget och andra variabler. Vi säkerställer också att de produceras på ett hållbart och etiskt riktigt sätt. I detta steget avgörs även hur produkterna ska märkas för att skapa maximal effekt och rätt känsla.

Logistik & efterservice

Förutom att se till att varje leverans kommer dit den ska på utsatt tid kan vi erbjuda webbshopar och logistiklösningar med till exempel lagerhållning, fakturering och distribution av profilprodukter världen över. Service som ger både tidsbesparingar, kostnadseffektivitet och trygghet för våra kunder. I vårt logistikcenter hanterar vi också många av de märkmetoder som vi använder. Här sker även kvalitetskontroll av produkterna innan de levereras.